Concerten

Philips’ Philharmonisch Koor en Kamerorkest Alveare
Locatie: Lidwinakerk, Best

Zing mee

Hoor hoe onze leden denken over het zingen bij het Philipskoor

Zing mee !