Lidmaatschap

Om lid te worden van het PPK dient men (in potentie) te beschikken over voldoende stemkwaliteit en muzikaliteit, hetgeen d.m.v. een auditie wordt beoordeeld. Daarnaast moet men bereid zijn tijd te investeren in thuisstudie en deelname aan repetities en concerten.

Bovendien biedt het PPK een instroomtraject voor zangers vanaf 14 jaar die het door het PPK gewenste niveau nog niet hebben bereikt.

Contributie:  € 220,- per jaar.

Heeft u interesse in een van de PPK lidmaatschappen dan kunt u meer informatie aanvragen of een afspraak maken voor deelname aan één of meer repetities bij het ledensecretariaat via de Contactpagina

De volgende soorten lidmaatschap worden onderscheiden:

  • Tenminste 16 jaar
  • Voldoende muziekkennis
  • Voldoende zang/koor ervaring
  • Alle repetities en concerten
  • Vanaf 14 jaar
  • Enige muziekkennis
  • Enige zang/koor ervaring
  • Volledig lid na het doorlopen van het instroom traject