Openbare repetitie 25 juni 2024

(English text below)

Altijd al de grote koorwerken willen zingen in mooie concertzalen in Nederland? Kom zingen bij het Philipskoor.

We zingen met ca. 60 leden, onder wie veel expats. We verzorgen jaarlijks 3 tot 5 concerten of concertseries en richten ons op de grotere koorwerken. Zo voeren we al sinds 1948 jaarlijks Bachs Matthäus Passion uit, een traditie van ruim 75 jaar! We treden regelmatig op in de grote concertzalen van het land, waaronder Muziekgebouw Eindhoven, het Concertgebouw in Amsterdam en Tivoli-Vredenburg in Utrecht.
Nu is je kans om vrijblijvend uit te proberen: kom naar onze openbare repetitie op dinsdagavond 25 juni a.s. Sta tussen ons in en ervaar hoe het is om samen muziek te maken. We repeteren delen uit de Carmina Burana, de Matthäus-Passion, het Requiem van Dvorak en meer. Je mag meezingen, alleen luisteren mag ook.
Fijn als je jezelf aanmeldt, dan zorgen we voor bladmuziek en wat lekkers bij de koffie.

Aanmelden per e-mail: ledensecretariaat@philipskoor.nl en vermeld je stemsoort (sopraan, alt, tenor, bas).
Locatie: Genderdal, Boccherinilaan 6, Eindhoven
Aanvang: 19.45 u.
Kosten: Gratis

We sluiten om 22.15 u de repetitie af, waarna er nog gelegenheid is om onder genot van een drankje verder te praten.
Op deze pagina vind je meer informatie over ons lidmaatschap.

Open rehearsal June 25, 2024

Ever wanted to sing major choral works in beautiful concert halls across the Netherlands? Come sing with the Philips Choir.

We sing with around 60 members, including many expats. We perform 3 to 5 concerts or concert series annually, focusing on larger choral works. Since 1948, we have performed Bach’s St. Matthew Passion every year, a tradition of over 75 years! We regularly perform in the country’s major concert halls, including Muziekgebouw Eindhoven, the Concertgebouw in Amsterdam, and Tivoli-Vredenburg in Utrecht.
Now is your chance to try it out with no commitment: join our open rehearsal on Tuesday evening, June 25. Stand among us and experience what it’s like to make music together. We will rehearse parts of Carmina Burana, the St. Matthew Passion, Dvorak’s Requiem, and more. You can join in singing or just listen if you prefer.

It would be great if you could register in advance so we can prepare sheet music and some treats to go with the coffee in the break.
Register via email: ledensecretariaat@philipskoor.nl and mention your voice part (soprano, alto, tenor, bass).

Location: Genderdal, Boccherinilaan 6, Eindhoven
Start: 7:45 PM
Cost: Free

We will end the rehearsal at 10:15 PM, after which there will be an opportunity to chat further over a drink. You can find more information about our membership on this page.