Bestuursleden

2eSecretaris

Concertzaken

Penningmeester

Ledenadministratie

Voorzitter

Doreen Hendriks
Jan Huang
Erik van Diepen
Els Spreij
Jan van Schoot

Secretaris

Rick Leijssen
Aantal bestuursleden: 6