PPK Bestuursleden

Van link naar rechts: Doreen Hendriks Secretaris, Jan Huang Concertzaken, Els Spreij Ledenadministratie, Jan van Schoot Voorzitter, Rick Leijssen Penningmeester, Ida Verhaar Repetitiezaken.